Finansiel sikkerhed: Sådan opnår du økonomisk uafhængighed

De fleste mennesker ønsker at være uafhængige og kunne forsørge dem selv. Men hvordan er det så lige, man skal administrere det, hvis man fx skal flytte hjemmefra, har viklet sig ind i for meget forbrugsgæld, har mistet overblikket, er blevet opsagt, er stærkt afhængig af flere indkomster, ingen opsparing har, har opnået et urealistisk overforbrug, eller har sat sig for dyrt og har svært ved at få enderne til at mødes? Lad det være fortid, tag dig selv i hånden, tro på dig selv og skab finansiel sikkerhed og uafhængighed.

 

Finansiel sikkerhed og uafhængighed handler om, at du er i stand til at administrere dine løbende økonomiske behov samtidig med, at du forbereder dig på din finansielle fremtid.

 

Forberedelse af din finansielle fremtid kan deles ind i to scenarier:

 

1)       Den fremtid du ønsker

2)    Den fremtid du ikke ønsker

 

Disse to scenarier er du nødsaget til at tage med i din planlægning af din økonomi. Det betyder i al sin enkelthed, at det ”almindelige” menneske skal vide langt mere omkring økonomi og finansiering, end hvad mange forestillede sig. Man skal selv være i stand til at tage affære, når det bliver nødvendigt.  

Finansiel sikkerhed

 

For at opnå finansiel sikkerhed, og dermed være forberedt på den fremtid, som du ønsker og den, du helst vil undgå, skal du mestre følgende tre områder, som du selv kan have en aktiv indvirkning på. Det drejer sig om dine pengestrømme, din formueakkumulering og din risikostyring af dine ressourcer.  

 

Pengestrømme

Du skal sørge for, at der altid er plus på din konto, så der på et hvilket som helst tidspunkt er penge nok.

Dette gøres ved, at du:

 

  1. Laver et budget, hvor du hver måned har allokeret overskud og derfor ikke kommer i minus.
  2. Overholder dit budget, så du bliver ved med at være i månedligt overskud.
  3. Har den rette sammensætning af konti og forsikringsprodukter, således at disse arbejder med dig, og du ikke skal betale for meget for dem.

Formueakkumulering

 

Forbered dig på din finansielle fremtid ved at sætte penge til side og skabe din egen formue.

 

At være i stand til at skabe en formue handler om, at du udsætter et forbrug, du kunne have haft nu, og sætter dem til side til et muligt forbrug i fremtiden. Budgettér med en månedlig opsparing og/eller sæt de penge til side, som du ikke har brugt fra sidste måneds budget.

Sørg for at placere dine hårdt optjente sparepenge, således at disse arbejder med dig: Du skal som minimum få en rente, der er større end inflationen, eller også investere dine penge.  

Spørgsmålet om hvilken løsning, der er mest hensigtsmæssig, hænger sammen med størrelsen af din opsparing/formue, din tidshorisont (hvornår skal du bruge pengene?) og din risikoprofil (hvor risikovillig er du i dine investeringer?).  

Risikostyring

 

Risikostyring af dine ressourcer handler om, at du skal beskytte disse mod den fremtid, du ikke ønsker dig. Dine ressourcer kan inddeles i din fortsatte evne til at tjene penge, dine aktiver/formue og dig selv.

 

Sørg for at have tilstrækkelig dækning af din indkomst via en invalideforsikring (hvis du i en længere periode skulle miste din evne til at arbejde, eller du bliver alvorligt syg), og sørg yderligere for at have en tilstrækkelig livsforsikring, så du kan efterlade noget til dem, som er økonomisk afhængig af dig.

 

Dernæst skal du sørge for at have forsikret dine aktiver/formue tilstrækkeligt, dvs. dit hus, indbo, bil mv., således at du ikke skal ud og erhverve disse fra ny, hvis uheldet skulle være ude.

 

Til sidst, men ikke mindst, kan det være fordelagtigt at beskytte dig selv ved sygdom, eller hvis du skulle komme til skade og få brug for undersøgelse og behandling. Det kan en sundhedsforsikring dække.

 

Tag løbende dit budget, din placering af din opsparing og dine forsikringer op til revision, da dine behov og din situation altid vil være dynamiske, hvormed de ændres løbende.

 

Husk, at du selv er ansvarlig for din egen langsigtede finansielle stabilitet, altså skal du kunne opretholde en sund og fornuftig levestandard.

 

Har du brug for assistance til at opnå finansiel sikkerhed og uafhængighed? Kontakt Desirée Ballegaard og hør nærmere.