Risikostyring af din økonomi: Beskyt din indkomst, din formue og dig selv

Det er vigtigt, at du med en risikostyring beskytter de ressourcer, som du besidder, kan udnytte og har til rådighed, for eventuelle risici.

Ikke alle tænker risikostyring ind og tager forbehold for dette i deres privatøkonomi og den finansielle situation, de står i. Risikostyring af dine ressourcer indebærer en sikkerhed for, at du er tilstrækkeligt afdækket, hvis uheldet skulle være ude, du bliver syg, mister erhvervsevnen eller dør før du pensionerer, således at du og/eller dine efterladte ikke lider nød og kan opretholde en fornuftig levestandard.

 

De ressourcer, der kan påvirke din privatøkonomi og finansielle situation væsentligt, er din indkomst, din formue og dig selv, hvorfor det er essentielt at beskytte disse mod risikofyldte faktorer.

 

Beskyt din indkomst

Hvad sker der med din indkomst, hvis du bliver alvorligt syg eller bliver udsat for et uheld, som medfører, at du mister din arbejdsevne? Hvad vil det betyde for dig og din familie, der er økonomisk afhængige af din indkomst? Og hvordan vil din familie være stillet, hvis du dør, før du kunne gå på pension?

 

Det er de færreste, der har lyst til at tænke over disse scenarier. Ikke desto mindre er det vigtigt at forholde sig til og tage stilling til.

 

En invalideforsikring sikrer dig en indtægt, således at du kan være i stand til at opretholde en levestandard, hvis du skulle blive invalid eller alvorligt syg, og ikke kan arbejde.

 

En livsforsikring sikrer, at du har mulighed for at efterlade noget til dem, som er økonomisk afhængige af dig, således at de ikke også skal bekymre sig over økonomien midt i sorgen, hvis du skulle dø, før du kunne gå på pension.  

 

De fleste i fast arbejde har en eller anden form for dækning på en invalideforsikring og en livsforsikring. Ikke desto mindre er det vigtigt løbende at forholde sig til, om disse dækninger forbliver tilstrækkelige i takt med, at dit familieforhold, økonomi og generelle situation ændres.  

 

Beskyt din formue

Hvordan har du forsikret dine aktiver? Din formue skal anses som dine materielle værdier, dvs. hus, bil, indbo etc.

 

Har du tegnet forsikringer for dit indbo, dit hus, din bil, og er dækningerne tilstrækkelige, således at forsikringssummen svarer til værdien/den samlede sum af det, du har forsikret?

 

Forsikring af dine aktiver er med til at overføre noget af risikoen til forsikringsselskabet, i forhold til hvis du selv skal ud og erhverve tingene forfra i forbindelse med uheld, tyveri, vandskade, brand eller lignende.

 

Beskyt dig selv

 

Hvordan er du forsikret, hvis du bliver syg eller kommer til skade og har brug for undersøgelse og behandling?

 

Det kan have visse fordele at forsikre sit “helbred”. En sundhedsforsikring kan hjælpe dig med at komme til undersøgelse og/eller behandling på privathospital, så du ikke skal vente og dermed hurtigt kan komme på benene igen og/eller tilbage i arbejde.

 

En ulykkesforsikring dækker eventuelle omkostninger til nødvendige behandlingsudgifter og kan give en engangssum ved varigt mén.

 

Det er efterhånden blevet mere og mere almindeligt, at arbejdsgiverne har arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger/sundhedsforsikringer som et personalegode.  

 

Hvordan kan vi undgå en risiko?

Følgende fire punkter kan hjælpe dig til, hvordan du bedst muligt forvalter din risiko.

 

  •         Undgå risikoen: Lad være med at blive udsat for den.

 

  •         Bevar risikoen: Vær ligeglad og OK med, at denne kan forekomme.

 

  •         Reducér risikoen: Vær opmærksom på, hvilke faktorer der spiller ind, og minimér disse.

 

  •         Overfør risikoen: Tegn en tilstrækkelig forsikring, der dækker dine behov.