Handelsbetingelser

Generelle bestemmelser:

 

Materialet/dokumentationen til brug for det årlige online rådgivningsmøde er anført i den indgåede rådgivningsaftale ovenfor og skal fremsendes senest 48 timer før mødet, med mindre andet er aftalt. Den pågældende rådgivningsaftale bedes være læst og godkendt, før rådgivningsforløbet “Basisøkonomi-abonnement” kan begynde. Basisøkonomi-abonnementet koster dig kun 199 kr. om måneden, og prisen bliver automatisk trukket månedligt. Du kan læse alle fordelene ved dit abonnement ovenfor.

Der er en bindingsperiode på de 3 første måneder af dit abonnement, derfra kan du til hver en tid opsige abonnementet med en måneds varsel. Dette skal ske inden den 1. i måneden ved at sende en mail til info@financialconfidence.dk. Husk dog, at der er oprettelsesgebyr, hvis du ønsker at tilmelde dig igen.

Der er dermed ingen skjulte omkostninger. Der er som udgangspunkt afsat en time til mødet, med mindre anden aftale er indgået jf. rådgivningsaftalen. Eventuelle prisreguleringer eller vilkår på dit abonnement vil blive kommunikeret med en måneds varsel.

Skulle du ønske rådgivning om andre aspekter af din økonomi såsom boligkøb, investering, pensionsforhold eller andet, kan dette købes separat. Se priser og vilkår herfor på vores hjemmeside: financialconfidence.dk

Din rådgiver forbeholder sig ved manglende eller for sent fremsendelse af materiale retten til at aflyse planlagte møde uden videre varsel. Bliver du forhindret i at deltage i aftalte møde, skal afbud ske senest 24 timer før planlagt afholdelse. Ved senere afbud og/eller udeblivelse fra aftalte møde, opkræves et gebyr på 1.000 kr.

 

Al indsendt information er fortroligt, ligesom dine forhold drøftes i fortrolighed. Intet af dine informationer bliver videregivet til tredjemand eller øvrige uden for Financial Confidence. Det er klientens eget ansvar og interesse, at det indleverede materiale og opgivne oplysninger er korrekte, således at rådgivningen kan være så relevant, retvisende og fyldestgørende som muligt. Klienten kan ikke gøre krav mod rådgivning givet af Financial Confidence, såfremt denne bygger på materiale/oplysninger, der er fejlagtige, misvisende eller mangelfulde.

Rådgivningen er uvildig. Der er derfor ingen skjulte provisioner, samarbejdsaftaler, vederlag og/eller virksomheder med snævre forbindelser. Der udbydes ligeledes heller ikke, på Financial Confidence eller andres vegne, finansielle produkter til forbrugere, og der skal til enhver tid tages et tilstrækkeligt antal finansielle produkter på markedet i betragtning til rådgivningen. Klienten indhenter selv tilbud samt aftaler og opretter og/eller opsiger selv de produkter, som klienten har interesse i og ønsker hos deres pågældende banker, forsikringsselskaber og/eller realkreditinstitutter. Financial Confidence rådgiver ligeledes ikke om enkeltaktier, obligationer eller andre enkelte investeringsprodukter.